Utladalen Naturhus

Utladalen Naturhus ligg under Skåri ved Hjelle, eit gamalt gardsbruk i Utladalen som var i drift fram til på 1970-talet. I 1996 starta arbeidet med å restaurera det gamle kulturlandskapet. Utladalen Naturhus slik det er i dag opna i mai 1998, og blir drive av Stiftinga Utladalen Naturhus. Føremålet er å gje informasjon om natur- og kulturhistoria i Utladalen og Vest-Jotunheimen - og ei utstilling er tilgjengeleg for publikum i eine huset. Naturhuset sine tilsette driv også ein populær sommarkafe frå 20. juni til 20. august kvart år. Utladalen Naturhus kan leigast for møte, seminar, fest eller andre arrangement.  Stiftinga Utladalen Naturhus vart etablert i mars i 1997, av Hydro Aluminium, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Årdal Kommune. Det er Naturhuset som organiserer skjøtselsarbeidet i heimre Utladalen, slik at kulturlandskapet framstår mest mogleg som då det var gardsdrift i dalen.

Frå Utladalen Naturhus kan ein leiga guide - anten til ein tur gjennom utstillinga, til ein rundtur i området eller til ein tur opp vidgjetne og luftige Avdalsskåri opp til Avdalen Gard. Ta kontakt på telefon +47 959 65 158 for booking av guida tur.

Utladalen Naturhus kan også leigast til ulike typar arrangement; møte, samlingar, føredrag, presentasjonar, barnedåp, konfirmasjonar, festleg lag og liknande. Standard utstyr som prosjektor og lerret er tilgjengeleg.

Haustmarknad 2017 - 14.-15. oktober

Ønskjer du å ta del i Haustmarknaden 2017 som utstillar? Ta kontakt på post@vettisriket.no for å melda deg innan 10. oktober. 

Me ønskjer velkomen til ei triveleg marknadshelg i haustvakre Utladalen. Me fyrer på grua inne i utstillinga, held open kafè med diverse servering og kan garantera god stemning for både liten og stor. Spennande utstillarar er venta frå både Årdal og omegn og Valdresområdet.